• Pohled na hradozámecký areál od SZ

CO JE NOVÉHO NA GRABŠTEJNĚ?

Grabštejn - Hraběcí pevnost v krajině trojzemí

 

Ačkoli hrad vzniká již v 2. polovině 13. století, dnes se ocitnete v převážně renesančních prostorech století šestnáctého. Iniciátorem velké renesanční přestavby v 60. letech 16. století byl Jiří Mehl ze Střelic - dvorní rada a německý místokancléř Království českého. Jeho velkolepá investice do starého gotického hradu přinesla několik vskutku nádherných architektonických a uměleckých památek. Mezi ně patří hradní kaple sv. Barbory

Od počátku 18. století vlastnili Grabštejn Gallasové a Clam-Gallasové, kteří z hradu postupně vytvořili správní centrum svých panství a hrad tak obývali hlavně úředníci. Během prohlídky se tak dozvíte nejen o šlechtických majitelích hradu, ale i o nezbytném personálu, který chod hradu a panství zajišťoval. 

Pokud se na Grabštejn chystáte s dětmi, nenechte si ujít speciální dětské prohlídky. Během sezóny připravujeme i řadu kulturních akcí pro celou rodinu.

 

 


Akce

Děti památkám, památky dětem

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Grabštejn

20. 9. 2022 – 30. 9. 2022

Může se lišit jednotlivé dny

Lampionový průvod na Grabštejn

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

Grabštejn

28. 10. 2022

Může se lišit jednotlivé dny

Afrika Karla Podstatského z Lichtenštejna

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Po stopách šlechtických rodů

Grabštejn

20. 9. 2022 – 30. 10. 2022

Může se lišit jednotlivé dny


Téma roku 2022

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás na našem hradě připravili:

PARTNEŘI STÁTNÍHO HRADU GRABŠTEJN