Osobám slabozrakým a nevidomým nabízí hrad následující pomůcky:

haptický půdorysný model hradu - je umístěn v návštěvnickém centru, aby si jej mohli návštěvníci osahat a získat tak lepší představu o místě, kde se nachází

haptická "knížka" - obsahuje základní informace o historii hradu a také soše svaté Barbory v Braillově písmu, doplněna je o 

haptická vyobrazení erbu Clam-Gallasů, pohledu na hrad a sochy svaté Barbory.  Knížka je zapůjčována na požádání.

Přístupnost objektu pro osoby s omezením pohybu :

Po domluvě předem a zajištění vlastní asistence lze využít výtah a handicapovaný návštěvník si tak může prohlédnout byt nadlesního, kapli sv. Barbory, byt a kancelář úředníka, sál předků a zámecký pokoj. 

Parkování přímo před hradní branou je nutno domluvit předem (průjezd přes vojenský prostor AČR).

Ze spodního parkoviště pro návštěvníky vede nezpevněná stezka k hradu, nevhodná pro invalidní vozíky. Pro osoby s omezením pohybu je bezbariérově přístupné pouze nádvoří a toalety. Prohlídkové trasy obsahují schody a prahy, shodně tak hradní pokladna.

Kompletní přehled vybavenosti objektů pro návštěvníky se speciálními potřebami (pohyb, sluch, zrak) ve správě NPÚ na Liberecku, Pardubicku a Královéhradecku naleznete zde ,
v rámci celého NPÚ zde .