Informace pro návštěvníky

Další informace vám rádi poskytneme na tel.: +420 482 724 301

Parkoviště

Parkoviště pro návštěvníky hradu se nachází pod vojenským prostorem. Z parkoviště vede k hradu lesní pěšina (cca 250 m, 10 minut pěšky). 

Parkovat lze i na jižní straně pod kopcem v obci Chotyně (cca 350 m, 15 minut pěšky).

Bezbariérový přístup

Prohlídky hradních okruhů nejsou bezbariérové. Historické interiéry se nacházejí v 1. a 2. patře.

V případě zájmu handicapovaných návštěvníků o prohlídku je nutný vlastní doprovod a předchozí ohlášení na tel.: správy hradu: +420 482 724 301 z důvodu zajištění individuálního přístupu. Do 1. patra expozice vede zdvihací plošina, 2. patro je přístupné pouze po schodech. 

Pro zrakově postižené návštěvníky nabízíme zapůjčení haptických pomůcek. 

Mazlíčci

Volný pohyb psů je na nádvoří, v zahradě i parku je možný pouze na vodítku.

Vstup s malými psy na prohlídku je možný pouze v pevné schránce a v náruči majitele.

Cyklisté

Stojany na kola naleznete před hradem a v průjezdu. Z důvodu památkové ochrany není možné opírat kola o zdivo, ani o další architektonické prvky.

Jízda na kole po nádvoří, v zahradě a parku je zakázána z důvodu zajištění bezpečnosti pěších návštěvníků a ochrany cest.

Zázemí pro děti

Na toaletách je k dispozici přebalovací pult.

Dětem a jejich rodičům je určena dětská prohlídka, o které se více dozvíte v sekci Prohlídkové okruhy.

Občerstvení

Vedle průjezdu naleznete občerstvení - hradní krčmu U Mehla ze Střelic, kde si můžete vybrat z nabídky teplých a studených nápojů, drobných pochutin a jídel. Otevírací doba je shodná s otevírací dobou hradu.

Více informací v sekci Hradní občerstvení.