Renesanční zámek, nebo středověký hrad?

Hrad Grabštejn byl založen ve 2. polovině 13. století jako pohraniční pevnost střežící obchodní stezku z Čech do Lužice. Ze starého hradu mohou dnes návštěvníci navštívit mohutnou původně bergfritovou věž, ze který je pěkný kruhový výhled do okolní krajiny. Zbytek staré pevnosti byl v polovině 16. století přebudován na renesanční zámek. V této době byla vybudována i kaple sv. Barbory s celoplošnou nástěnnou výmalbou. 

Grabštejn můžete objevovat na dvou prohlídkových okruzích. Pro nejmenší návštěvníky pak každoročně chystáme zážitkové dětské prohlídky.