• Celkový pohled na areál

  • Hrad se zámeckým areálem od SZ

  • Velké nádvoří

  • Sál s krbem

  • Vstupní hala

  • Kaple sv. Barbory

CO JE NOVÉHO NA GRABŠTEJNĚ?

 
Grabštejn - Hraběcí pevnost v krajině trojmezí

Ačkoli hrad vzniká již v 2. polovině 13. století, dnes se ocitnete v převážně renesančních prostorech století šestnáctého. Iniciátorem velké renesanční přestavby v 60. letech 16. století byl Jiří Mehl ze Střelic - dvorní rada a německý místokancléř Království českého. Jeho velkolepá investice do starého gotického hradu přinesla několik vskutku nádherných architektonických a uměleckých památek. Mezi ně patří hradní kaple sv. Barbory. 

Od počátku 18. století vlastnili Grabštejn Gallasové a Clam-Gallasové, kteří z hradu postupně vytvořili správní centrum svých panství a hrad tak obývali hlavně úředníci. Během prohlídky se tak dozvíte nejen o šlechtických majitelích hradu, ale i o nezbytném personálu, který chod hradu a panství zajišťoval. 

Pokud se na Grabštejn chystáte s dětmi, nenechte si ujít speciální dětské prohlídky. Během sezóny připravujeme i řadu kulturních akcí pro celou rodinu.

Vyberte si svou prohlídku           navštivte některou z našich kulturních akcí

 

  

Akce

Severočeské památky na starých vyobrazeních

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Grabštejn

1. 7. 2024 – 31. 8. 2024

9.00 – 16.00

Rytířská sobota

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Grabštejn

3. 8. 2024

9.00 – 17.00

Komorní koncert v kapli sv. Barbory

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Grabštejn

23. 8. 2024

18.00 – 19.00

Hradozámecká noc na Grabštejně

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

Grabštejn

24. 8. 2024

19.00 – 21.00


Téma roku 2024

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás na našem hradě připravili:

PARTNEŘI STÁTNÍHO HRADU GRABŠTEJN