• Celkový pohled na areál

  • Hrad se zámeckým areálem od SZ

  • Velké nádvoří

  • Sál s krbem

  • Vstupní hala

  • Kaple sv. Barbory

CO JE NOVÉHO NA GRABŠTEJNĚ?

 
Grabštejn - Hraběcí pevnost v krajině trojmezí

Ačkoli hrad vzniká již v 2. polovině 13. století, dnes se ocitnete v převážně renesančních prostorech století šestnáctého. Iniciátorem velké renesanční přestavby v 60. letech 16. století byl Jiří Mehl ze Střelic - dvorní rada a německý místokancléř Království českého. Jeho velkolepá investice do starého gotického hradu přinesla několik vskutku nádherných architektonických a uměleckých památek. Mezi ně patří hradní kaple sv. Barbory. 

Od počátku 18. století vlastnili Grabštejn Gallasové a Clam-Gallasové, kteří z hradu postupně vytvořili správní centrum svých panství a hrad tak obývali hlavně úředníci. Během prohlídky se tak dozvíte nejen o šlechtických majitelích hradu, ale i o nezbytném personálu, který chod hradu a panství zajišťoval. 

Pokud se na Grabštejn chystáte s dětmi, nenechte si ujít speciální dětské prohlídky. Během sezóny připravujeme i řadu kulturních akcí pro celou rodinu.

Vyberte si svou prohlídku           navštivte některou z našich kulturních akcí

 

 

Akce

Velikonoce na Grabštejně

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Pro děti

Grabštejn

28. 3. 2024 – 1. 4. 2024

10.00 – 15.00

IGOR BAREŠ a JITKA ŠKÁPÍKOVÁ – Pojďme se bavit

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Grabštejn

5. 5. 2024

18.00 – 19.15

Noc kostelů na Grabštejně

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

Grabštejn

7. 6. 2024

17.30 – 21.00

Vítání léta na Grabštejně

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Grabštejn

6. 7. 2024

17.30 – 21.30


Téma roku 2024

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás na našem hradě připravili:

PARTNEŘI STÁTNÍHO HRADU GRABŠTEJN