Pro média

Kontakty pro média:

Ing. arch. Iva Bártová - kastelánka

e-mail: bartova.iva@npu.cz, tel.: +420 724 663 762

Mgr. Lucie Bidlasová - PR
NPÚ, Územní památková správa na Sychrově

e-mail: bidlasova.lucie@npu.cz, tel.: +420 773 775 944