Svatby a pronájmy na Grabštejně

Máte-li zájem pronajmout si prostory pro své akce (nejen svatby), napište nám e-mail.

Rádi vám nabídneme prostory v areálu hradu (vnitřní i venkovní) jako místo pro konání Vašeho slavnostního dne.
Lze vybrat ze dvou interiérových variant: sály ve východním křídle objektu, nebo renesanční kapli. S ohledem na exkluzivitu druhé možnosti je tato zpoplatněna vyšší cenou (viz tabulka níže - uvedené ceny zahrnují samotný pronájem prostor, DPH, poplatek za dozor, úklid, administrativní služby i zajištění reprodukce vámi vybraného hudebního doprovodu, zapůjčení vázy a polštářku na prstýnky ad.). Z exteriéru doporučujeme oplocenou zahradu vně západního křídla objektu.

Správa hradu poskytuje pouze prostory, snoubence oddává pověřený oddávající, tj. svatbu můžou snoubenci uzavřít buď před pověřeným zástupcem města Hrádek nad Nisou (starosta, místostarosta, pověřený člen zastupitelstva) nebo před   církví  (pokud je k tomu příslušná církev oprávněna). Občany s trvalým pobytem v Chotyni (alespoň jeden ze snoubenců) může oddávat starost(k)a nebo místostarost(k)a z obce Chotyně.
Výzdoba prostor: Svatby se konají v prostorách s nainstalovaným historickým mobiliářem. Ten je vhodné doplnit pouze vaší vlastní kyticí na stůl v síni v podobném duchu jako má nevěsta.  

Průjezd vozidel na Grabštejn je možný na základě vyplněného  potvrzeného formuláře, který obdrží snoubenci při rezervaci termínu na Grabštejně.

Kapacita velkého sálu je 60 sedících osob + cca 30 stojících osob.
Kapacita malého sálu je 40 sedících osob + cca 20 stojících osob.

Kapacita kaple je max. 40 osob.

Pokud máte zájem u nás svatbu uzavřít, nejdříve si domluvte termín na matričním úřadě v Hrádku nad Nisou (+420 482 411 423).

Poté kontaktujte nás (grabstejn@npu.cz,  +420 482 724 301).
Vše další pak  domluvíme na krátké schůzce.
 

 Ceník pronájmu prostor pro svatební obřad

Sál             snoubenci mimo správní obvod matričního úřadu                5.000 Kč
                  snoubenec/-ka ze správního obvodu matričního úřadu         3.000 Kč

Zahrada    snoubenci mimo správní obvod matričního úřadu                5.000 Kč
                  snoubenec/-ka ze správního obvodu matričního úřadu         3.000 Kč

Kaple         snoubenci mimo správní obvod matričního úřadu                7.000 Kč
                  snoubenec/-ka ze správního obvodu matričního úřadu         5.000 Kč


Další nabízené služby (ceník)

    Fotografování v interiérech                                                                      500,- Kč
    Fotografování v interiérech (bez svatebního obřadu)                       1.000,- Kč

Více viz Leták s formulářem pro svatebčany - k dostání (v tištěné podobě) i na pokladně hradu v běžné otevírací době.


V případě zájmu o uskutečnění svatební hostiny v prostorách hradní konírny (občerstvení vedle průjezdu) kontaktujte prosím provozovatele.