Na hradě Grabštejn byl ukončen záchranný archeologický průzkum, který potvrdil existenci raně středověkého hradiště

Průběh archeologického průzkumu na tzv. Malém nádvoří

Vážení příznivci hradů a zámků, pod odkazem níže najdete tiskovovu zprávu s informacemi k právě dokončenému archeologickému průzkumu tzv. Malého nádvoří na hradě Grabštejn.