Na hradě Grabštejn došlo ke střídání stráží – hrad má novou kastelánku. Letošní sezona a skokan v návštěvnosti

Letošní sezona na hradech a zámcích se nesla ve znamení omezení z důvodu pandemie koronaviru. Návštěvnost objektů je proto neměřitelná s předchozími lety – velký zájem ze strany návštěvníků ale zaznamenal nově obnovený zámek Slatiňany. Správy hradu Grabštejn se ujala nová kastelánka, která by se chtěla zaměřit na užší spolupráci se školami.

Severočeský hrad Grabštejn opustila po sedmi letech ing. arch. Iva Bártová, kastelánka, která na hradě rozšířila a vybudovala nové prohlídkové okruhy, založila tradici adventních, velikonočních, ale také stavebně-historických prohlídek, dokončovala projekty stavební obnovy, pod jejím vedením byl Grabštejn jedním z hlavních pilířů loňského clam-gallasovského roku a centrem celostátní Hradozámecké noci, spolu s kolegy vydala monografii o Grabštejně, přednášela o jeho stavebně-historickém vývoji jak odborné, tak laické veřejnosti. „S působením paní kastelánky Bártové jsem byl velmi spokojen a zvyšující se návštěvnost hradu ukázala, že její kroky a činy byly sympatické i veřejnosti“, komentuje odchod Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově, pod jehož správu hrad Grabštejn spadá. „Kolegyni Bártové jsme dali ke zvážení možnost správy většího objektu a tak se v současné době věnuje poznávání a inventuře na zámku v Náchodě, který od 1. března povede. Na pozici kastelána Grabštejna jsme vypisovali výběrové řízení a v něm zvítězila paní Mgr. Věra Ozogánová, která na hradě před lety působila jako průvodkyně i pokladní a v letošním roce se na něj, po mateřské dovolené, vrátila. Přeji nové paní kastelánce hodně radosti v nové pozici, těším se na její nápady a pevně věřím, že pod jejím vedením bude hrad nadále vzkvétat“, hodnotí „výměnu stráží“ k 1. listopadu ředitel Miloš Kadlec.

„Jsem velice vděčná za tuto příležitost – a do budoucna bych se ráda zaměřila na užší spolupráci hradu a škol, školských zařízení. Má předchůdkyně zavedla na hradě dětské prohlídky a ty se velmi osvědčily, tuto tradici bych chtěla ještě rozšířit. Zároveň bych chtěla nabídnout prohlídky zaměřené na starší historii hradu, uvažuji o prohlídkách zaměřených na období gotiky, zatím pouze příležitostně, ve vybraných termínech, vše bude odvislé od zájmu návštěvníků. Vzhledem k tomu, že letošní sezona skončila dříve a nebudeme pořádat adventní akce a prohlídky, věnuji se nyní spolu s kolegy generálnímu úklidu hradu a při té příležitosti přemýšlím nad možnostmi, které hrad, který považuji za jeden z nejkrásnějších v naší zemi, návštěvníkům nabízí“, dodává kastelánka Ozogánová. (profesní medailonek zde https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/o-nas/Organizacni-struktura)

Sezona 2020

Letošní sezona byla zahájena až 25. května, respektive od 15. května byly přístupné vybrané areály a objekty (např. sychrovský park, nebo hrad Trosky a hrad Bezděz), s ohledem na pandemii ale byla i předčasně ukončena 12. října. Celkově přišla Územní památková správa na Sychrově, která obhospodařuje cekem 17 objektů v kraji Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém, téměř o třetinu návštěvníků – 658  658 osob si našlo na památky cestu v letošním roce, 837 454 v roce předchozím, 944 852 v roce 2018. Přesné statistiky za jednotlivé objekty v příloze. Velký zájem byl o hrad Trosky, který navštívilo skoro sto tisíc návštěvníků, rekordmanem, respektive skokanem v návštěvnosti byl ale nově obnovený zámek Slatiňany – obnova areálu i velké části objektu trvala (i s přípravami) sedm let a letos se „nové“ Slatiňany představily veřejnosti. Od konce května do 20. září, kdy se zámek uzavřel z důvodu filmování, si jej prohlédlo 42 679 návštěvníků. V době před obnovou byla průměrná návštěvnost Slatiňan 23 tisíc návštěvníků. Správa zámku počítá s celoročním provozem objektu, ale současná epidemiologická opatření zatím znovuotevření zámku neumožňují. S celoročním provozem počítá do budoucna také kastelán zámku Zákupy.

Významným mezníkem sezony bylo zpřístupnění nového prohlídkového okruhu na Sychrově v nově obnovených interiérech 2. patra zámku pod názvem Soukromé apartmány Arthura a Gabriely Rohanových, byla zahájena revitalizace Zámeckého kopce v Náchodě, na hradě Kunětická hora se návštěvníkům zpřístupnila nová pokladna, kopírující přesně pokladnu původní, vybudovanou dle návrhu architekta Dušana Jurkoviče – stavební obnova hradu je plánována až do roku 2021. V Ratibořicích byla ukončena generální oprava domu čp. 10, na Hrubém Rohozci probíhá oprava a statické zajištění groty a dřevěného oplocení v jižní části zámeckého parku, na Zákupech pokračují stavební práce na projektu „Obnova barokního krovu, stropů a střechy“, na základě navázání spolupráce mezi NPÚ a Fakultou restaurování v Litomyšli byly zahájeny konzervátorské zásahy na kamenných skulpturách objektu Braunova Betléma. Ke dni 30. 6. bylo ukončeno statické zajištění a konzervace východního křídla na hradě Litice, finalizují práce na opravě ohradní zdi Francouzské zahrady u zámku v Litomyšli.

Během letošní sezony došlo k obměně kastelánů také na zámku Zákupy a zámku Litomyšl.

V době, kdy byly objekty uzavřeny (duben, květen), natáčeli kasteláni krátká videa z objektů a ta vyvěšovali na sociální sítě – kompletní přehled těchto nadčasových videí, která velmi často ukazovala místa veřejnosti nepřístupná, naleznete zde: https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/Kratka-videa-z-hradu-a-zamku

Pro letošní rok byly zrušeny všechny adventní akce – děkujeme všem návštěvníkům za pochopení a těšíme se na viděnou v sezoně 2021.

Tabulka návštěvnosti ke stažení