Ohlédnutí za grabštejnskou sezónou 2019

Současná nelehká doba nabízí alespoň čas se zastavit, zamyslet, ohlédnout. Dnes jsme pro Vás měli letos poprvé otevřít po zimním odpočinku, úklidu a údržbě hradu, což bohužel nepůjde... a tak alespoň vzpomínáme, co jsme spolu s Vámi, za Vaší podpory, prožili loni.

Státní hrad Grabštejn v loňském roce zažil svou dosud nejúspěšnější sezónu. Byla zasvěcena posledním majitelům: Gallasům a Clam-Gallasům.

V rámci projektu Po stopách šlechtických rodů na Grabštejně proběhla celá řada akcí. Maskotem roku se stal clam-gallasovský papoušek, jehož hrob se nachází v podhradí v současném vojenském prostoru. Ten měli návštěvníci možnost navštívit během speciálních prohlídek zaměřených na vývoj grabštejnského hradozámeckého areálu se stavebním historikem Ivanem Peřinou (v rámci MDP a EHD). Papouškovi byly věnovány po celou sezónu i dětské prohlídky a veselé červnové noční prohlídky, o něž byl v tomto termínu také enormní zájem. Červencové noční prohlídky, konané k 300. výročí úmrtí prvního Gallase na Grabštejně – významného diplomata Jana Václava, připomněly jeho život a odkaz, stejně jako úspěšná a chválená Hradozámecká noc, jejímž centrem byl letos právě Grabštejn. Připomenuty byly jednotlivé generace rodů – a to příběhy, životními osudy i svými oblíbenými kratochvílemi. Hrané scénky doprovodil bohatý program na nádvoří hradu, koncert v kapli či tvůrčí dílny a vše završila ohňostrojná show.

S (Clam-)Gallasy se návštěvníci seznámili i na celoroční výstavě, letní zahradní slavnosti a dalších akcích. Celý rok byl ukončen hojně navštěvovaným adventním programem plným dobové hudby, tvoření a vánočních prohlídek a završil tak na Grabštejně úspěšný clam-gallasovský projekt.

Hrad ovšem nezahálel ani po stránce poznání a obnovy. Proběhly dva mezinárodní letní workcampy ve spolupráci se sdružením dobrovolných aktivit INEX (zaměřeny na údržbu a péči o hradní lesopark) a dva zjišťovací archeologické průzkumy – v létě v oblasti barokních teras a na podzim v místě malého nádvoří. Jejich výsledky poslouží dalším etapám stavební obnovy hradu, který v loňském roce získal na Pražském Hradě ocenění Opera Historica pro nejzdařilejší obnovu památky v Libereckém kraji za posledních 30 let demokracie.

Děkujeme všem, kteří hradu pomohli, pomáhají a podporují nás! Moc si toho vážíme.