Letní rezidence Pražanů. Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

445

ISBN:

978-80-86516-82-0

750 Kč

Rozebráno

Kolektiv autorů pod edičním vedením Šárky Koukalové podrobně představuje pětapadesát staveb vilové architektury řazených podle čísel popisných – počínaje dobřichovickým zámkem čp. 1, který byl letní rezidencí velmistrů Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou, a konče kvalitními příklady soudobé architektonické produkce. Převážná část publikace je věnována vilovým stavbám, které vznikaly od 80. let 19. století do současnosti (včetně plánů, historických fotografií a současných fotografií exteriéru i interiéru).

Kniha vznikla ve spolupráci s majiteli vil, kterým patří velké poděkování. Bez jejich finanční pomoci, vstřícnosti k tomuto projektu a ochoty poskytnout cenné podklady by nikdy nemohla vyjít v odpovídajícím rozsahu.

Druhé, doplněné vydání.

Obsah:
 • Úvodní slovo / Naďa Goryczková
 • Poděkování
 • Úvod / Šárka Koukalová
 • Dobřichovická villegiatura. Historie, architektura, osobnosti / Šárka Koukalová
 • Letovisko Dobřichovice v dějinách české architektury / Vladimír Czumalo
 • Územní plánování a územní rozvoj Dobřichovic v 19. a 20. století / Jaroslav Šulc
 • Zahrady dobřichovické villegiatury / Stanislav Svoboda
 • Osudy dobřichovických domů po roce 1945. Konfiskace a omezování vlastnických práv / Václav Kratochvíl
 • Katalog staveb / Vladimír Czumalo, Martina Flekačová, Šárka Koukalová, Eva Novotná, Radoslava Schmelzová
 • Rozhovory s potomky významných majitelů vil / Šárka Koukalová, Eva Novotná
 • Doslov / Vladimír Czumalo
 • Prameny a literatura
 • Seznam vyobrazení
 • Anglické a německé resumé
 • Jmenný rejstřík
Publikace byla součástí výzkumného cíle Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století financovaného z institucionální podpory MK ČR (DKRVO).

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si jak nakupovat