Znovuotevření grabštejnského Sálu předků po rekonstrukci

Po cca 3 měsíce trvající rekonstrukci, jež probíhala na jaře tohoto roku, vám s radostí můžeme oznámit, že Sál předků na hradě Grabštejn bude opět přístupný veřejnosti.

Sál předků byl na hradě Grabštejn vyinstalován v rámci nové expozice vzniklé během Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) - "Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Čechách a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě NPÚ - instalace, prezentace, aplikace".

V minulých letech došlo k zatékání a zároveň i vzlínání vlhkosti v sále, z toho důvodu byla dlouhodobě plánována rekonstrukce povrchových vrstev zdiva v oblasti klenby, stěn i soklové partie východního konce sálu. 

Projekt rekonstrukce omítek a výmalby byl realizován za finanční podpory Benefičních koncertů, o. p. s., jež byly celé čtvrtstoletí na hradě Grabštejn pořádány pro jeho obnovu a zvelebení. 

Stavební práce kvůli počasí (snížení teploty v interiéru pod bod mrazu) probíhaly až od dubna letošního roku, kdy došlo k odstranění stávající omítkové vrstvy a provedení nové hrubé omítky. V květnu pak následovalo štukování a v první polovině června přišla na řadu výmalba plochy klenby i stěn, soklu a poté byla provedena finální linka na rozhraní. 
Tento týden prošel sál generálním úklidem, opětovně do něj byl navrácen mobiliář a byly dokončeny další práce tak, aby sál mohl být zpřístupněn veřejnosti už tuto sobotu 16. června v otevírací době, tzn. od 9 do 17 hodin.

Správa státního hradu Grabštejn děkuje všem zúčastněným za pomoc při realizaci záměru - největší dík však patří především Benefičním koncertům za jejich mnoho let trvající podporu a financování této stavební akce.