Výstava Hraběcí obory. Odkaz Clam-Gallasů v krajině Jizerských hor

Výstava

  • Grabštejn ()
  • 25. 5. 2020–1. 11. 2020
  • 10.00–15.00
  • v rámci vstupu do areálu, resp. na prohlídky

Výstava shrnuje výsledky dokumentace současného stavu obor pro chov vysoké a černé zvěře založených v druhé polovině 19. století šlechtickým rodem Clam-Gallasů v Jizerských horách. Faktickou část shrnující historii obor, jejich popis a průběh dokumentace doprovází bohatá obrazová příloha v podobě historických i současných fotografií, historických map a archivních plánů.