Výstava Monumenta Viva

Výstava

Výstava "Monumenta VIVA"
Práce spolků, krajanských organizací a obcí při záchraně památek

Putovní výstava Monumenta VIVA představuje projekty spolků a obcí při záchraně a obnově památek od drobných krajinných prvků až po velké sakrální stavby. Na výstavě jsou prezentovány projekty spolků působících v ČR, obcí a měst v ČR, stejně tak společné projekty těchto subjektů s krajanskými organizacemi v Německu a Rakousku.

Výstava byla připravena s podporou Ministerstva kultury
a ve spolupráci s organizací Heimatpflegerin der Sudetendeutschen a Asociací pro podporu památek