Adventní prohlídky na Grabštejně

Netradiční prohlídka

  • Grabštejn ()
  • 2. 12. 2018
  • 10.00–14.00

  • 8. 12. 2018–9. 12. 2018
  • 10.00–14.00

  • 15. 12. 2018–16. 12. 2018
  • 10.00–14.00
  • 120/80/320 Kč (plné/snížené/rodinné)

V předvánočním čase si i letos budete moci opět prohlédnout slavnostně vyzdobené interiéry a připomenout si tradice více či méně pozapomenuté. Během adventních prohlídek zavítáte nejen do hradních interiérů vybavených mobiliářem z 16. až 20. století, ale budete moci načerpat i vánoční atmosféru v kapli svaté Barbory, skvostu renesanční architektury.

Prohlídky vycházejí každou celou hodinu a trvají 50 až 60 minut, proto prosím dorazte teple oblečeni! 

Během prohlídky uvidíte: malé nádvoří, apartmá vrchního nadlesního (kuchyně, spižírna, toaleta, ložnice, salon, předpokoj), vstupní renesanční síň, kapli sv. Barbory, vrchnostenskou kancelář, pokoj hraběnky Josefíny, rokokový salon, sál s renesančním krbem, hodovní síň, ložnici Jiřího Mehla ze Střelic. Součástí prohlídky je i možnost vstupu na věž s výhledem do oblasti trojzemí.