Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Po polsku
 • по-русски
 • En français
 • Italiano
 • Español

Obsah

 V současnosti nabízí SH Grabštejn svým návštěvníkům

na výběr ze 3 prohlídkových tras:

I. Základní (hlavní) prohlídková trasa (více viz níže)

II. Prohlídková trasa se sv. Barborou (Otevřte 13. komnatu)

OD 04/15 NOVĚ: 

III. Prohlídková trasa "Za tajemstvím sochy sv. Barbory" (více viz níže)

Sv. Barbora

PŘIPRAVUJEME:

OD 07/15

1/ Rozšíření "Základní prohlídkové trasy"

    o vrchnostenskou kancelář, pokoj vrchnostenského úředníka a tzv. zámecký pokoj

2/ Novou prohlídkovou trasu ve sklepních prostorách "Grabštejnská sklepení"

    zaměřenou na nejstarší historii hradu a archeologické aj. nálezy v areálu hradu

 

Základní (hlavní) prohlídková trasa

Na návštěvníky hradu čeká prohlídka gotického hradního sklepení, ale i pokojů ve dvou patrech hradu zařízené převážně původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky. Mimořádným zážitkem je také návštěva kaple sv. Barbory.  Pro krásnou vyhlídku na daleké okolí je přístupná také hradní věž. Od letní sezóny 2009 je zpřístupněna také nová expozice připomínající vztah Josefíny Clary-Aldringen, později provdané Clam-Gallasové, a Ludwiga van Beethovena.  Prohlídka  je pojata jako procházka historií hradu proti proudu času.

Grabštejnské sklepení

Vstupní hala

Kaple sv. Barbory na grabštejně
Sál s krbempokoj Josefíny Clam-GallasSalón s panó
pokoj Jiřího Mehla ze Střelic

 

 

 

 

 

 

 

Hrad byl po druhé světové válce zbaven mobiliáře a dlouhé desítky let byl nepřístupný. Teprve po listopadové změně 1989 se započalo s dlouhou a nákladnou rekonstrukcí a postupně se na hrad podařilo navrátit spousta původního mobiliáře. Nová instalace která vzniká nyní, po dokončení oprav, by tak měla představit, jak se na hradě v různých obdobích minulosti žilo a k čemu v různých dobách v minulosti sloužil.

 

 

Vstupní hala- sál je vestavěn do původního hradního paláce ze 13. století. Stavební detaily z této doby jsou ukryty ve zdech. Pouze jejich síla a půdorys napovídá stáří těchto prostor. Renesanční schodiště s toskánským sloupkem naopak ukazuje, že byly tyto prostory velkoryse přestavěny v 16. století.

 

Od roku 2012 je nově zpřístupněno několik místností zařízených do podoby kolem r. 1900 (lovecká chodba, lovecký salon, ložnice panského nadlesního, kuchyně atd.)

 

 

Sál s krbem. V renesanci vznikl v 1. patře panský byt. Pokoje na levé, východní straně patřily patrně paní a jsou opatřeny na tuto dobu unikátní obslužnou chodbičkou. Pokoje na pravé straně si podržely původní renesanční ráz a protože odtud byl zřejmě průchod  ke knihovně (poloha původní knihovny dodnes není jednoznačně rozhodnuta) a schodiště na věž s observatoří, soudíme že se jednalo o pokoje pána. Krb v místnosti je postaven podle návrhu slavného renesančního architekta Giulia Romana. Současná podoba místnosti pochází z doby konzervace těchto prostor prof. Václavem Girsou, který obdržel za rekonstrukci cenu Grand Prix. Girsa se musel vyrovnat se snížením podledu způsobeného požárem v roce 1843 a do místnosti navrhl druhotné použití demontovaného hodnotného renesančního stropu ze dvou  jiných zámků.   


 

Expozice v prvním patře hradu nejprve představí biedermeierovský pokoj hraběnky Josefíny Clam-Gallasové, přítelkyně Ludwiga van Beethovena, který jí dokonce připsal několik skladeb. Celý pokoj  připomíná zájem rodu Clam-Gallasů o hudbu.

 

Dále následuje společenský salón s panó. Kromě unikátních rokokových  maleb s podivuhodnou historií jsou zde představeni někteří plíslušníci rodu Clam-Gallas. Na  salon navazuje  chodba, kterou zdobí několik vedut.

 

 

Dále proti proudu času se pak návštěvníci Grabštejna dostanou do hodovní síně a do renesančního pokoje velmože Jiřího Mehla ze Střelic. Nová expozice je vybavena mobiliářem nejen ze sbírek Národního památkového ústavu, ale i Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Severočeského muzea v Liberci.

Těsně před otevřením je i několik pokojů v přízemí severního křídla. Přes původní hradní kuchyň, která je upravena do podoby, kterou mohla mít v meziválečném období a prostory které užíval nadlesní, se postupně dostaneme stále hlouběji do minulosti.

 
 
Kaple sv. Barbory na Grabštejně
 
 
Kaple je prvně připomínána již ve 14. století. Její současný vzhled pochází z 2. polovin
y 16. století, kdy byla zcela přebudována. Z původní kaple pochází pouze oltářní mensa a do nové kaple byla přenesena také původní gotická plastika sv. Barbory. Důvodem proč je kaple na Grabštejně zasvěcena ke cti sv. Barbory, patronky horníků, bylo zřejmě rozvinuté hornictví a těžba na Grabštejnsku.
 Kaple sv. Barbory je celá pokryta manýristickou nástěnnou malbou. Na klenbě a stěnách se odehrávají příběhy ze života Panny Marie a Ježíše Krista. Nejvíce jsou zde rozehrány pašije. Každý kousek volného místa mezi medailony vyplňuje ornamentální výzdoba. Nepřeberné množství květinových a ovocných motivů. Ze všech koutů na nás shlížejí malí andělíčkové a putti, fantaskní bytosti napůl andílek napůl rostlina, koně, jimž šlehají z nozder plameny či  různé druhy ptactva. Můžeme zde najít i malé  vozíčky tažené divokými husami, v nichž sedí baculatí andílci. Po stěnách i stropě se pnou malované rostlinné úponky, na nich dovádějí andělské bytosti.
 
 

 

Hradní sklepení nás zavede až do dob původního donínského hradu.  Spodní patro je vytesáno do skály, ve vrchních sklepních podlažích je k vidění řada stavebních prvků od 13. až do 18. století.  Nahlédnout můžeme také do únikové chodby, která mohla sloužit při beznadějné situaci během obléhání hradu.

 

 • Kromě hlavní prohlídkové trasy nabízí hrad také základní prohlídkovou trasu, která je zkrácenou variantou hlavní trasy. Tato trasa je vhodná zejména pro děti, neboť je časově méně náročná a celkově pojata tak, aby se líbila mladším návštěvníkům.

 

 • Samostatně mohou návštěvníci navštívit také věž a nebo sklepení.

 

 Výčet všech zpřístupněných prostor:

Sklepení

 • Vyšší podlaží nabízí dvě sklepní místnosti 
 • Dolní podlaží - 2 sklepní prostory vytesané ve skále
 • Pod dolním podlažím je vidět vchod do tajné chodby

Přízemí

 • Vstupní hala
 • Sál předků
 • Kaple sv. Barbory
 • lovecké pokoje a byt panského nadlesního z doby kol. r. 1900

1. patro

 • Sál s krbem
 • Ložnice Josefíny Clam-Gallas
 • Místnost s panó - Clam -Gallasovský salón
 • Spojovací chodba
 • Hodovní síň
 • Místnost Jiřího Mehla ze Střelic

 Věž s vyhlídkovou plošinou