Vážení návštěvníci,

vítáme vás na oficiálním webu st. hradu Grabštejn u Hrádku n. Nisou.
Přejeme příjemné počtení a doufáme, že zde najdete vše potřebné.
Pokud by tomu bylo naopak, rádi uvítáme vaše náměty a připomínky na e-mailové adrese grabstejn@npu.cz.
 
Vaše správa SH Grabštejn

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Grabštejn na FB

Grabštejn na facebooku

 facebook.com/shgrabstejn

                                                                         

RCL

Šťáva ČEZ

HZN2015

CZ

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Po polsku
 • по-русски
 • En français
 • Italiano
 • Español

Obsah

Chcete-li si prohlédnout interiéry hradu, doporučujeme k vaší návštěvě ZÁKLADNÍ PROHLÍDKOVÝ OKRUH (cca 50 minut v interiérech od poloviny 16. do počátku 20. století). 
Preferujete-li neobvyklejší způsob prohlídek či máte-li děti školou povinné, zaměřte svou pozornost spíše na PUTOVÁNÍ HRADEM SE SV. BARBOROU (v 10, 12, 14,16 hodin). Pro ty z vás, kteří hrad už znají nebo se raději podívají na místa méně navštěvovaná, je určena PROHLÍDKA SKLEPENÍ SPOJENÁ S PANELOVOU VÝSTAVOU VĚNOVANOU ORIGINÁLU SOCHY SV. BARBORY (po domluvě na pokladně - je-li volný průvodce).

 

 V současnosti nabízí SH Grabštejn svým návštěvníkům

na výběr ze 3 prohlídkových tras:

I. Základní (hlavní) prohlídková trasa (více viz níže)

     Denně kromě pondělí (každých cca 20 - 25 minut)

 

II. Prohlídková trasa se sv. Barborou (Otevřte 13. komnatu)

     ÚT - NE: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 (v hlavní sezóně)

 

OD 04/15 NOVĚ: 

III. Prohlídková trasa "Za tajemstvím sochy sv. Barbory" (více viz níže)

     ÚT - NE: po domluvě na pokladně - je-li volný průvodce

Sv. Barbora

Grabštejnské sklepení

 

PŘIPRAVUJEME:

07/15

1/ Rozšíření "Základní prohlídkové trasy"

    o vrchnostenskou kancelář, pokoj vrchnostenského úředníka a tzv. zámecký pokoj

04/16

2/ Doplnění prohlídkové trasy ve sklepních prostorách

    zaměřené na nejstarší historii hradu a archeologické aj. nálezy v areálu hradu

 

Základní (hlavní) prohlídková trasa

Na návštěvníky hradu čeká prohlídka pokojů ve dvou patrech hradu zařízené převážně původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky. Mimořádným zážitkem je také návštěva kaple sv. Barbory.  Pro krásnou vyhlídku na daleké okolí je přístupná také hradní věž. Od letní sezóny 2009 je zpřístupněna také nová expozice připomínající vztah Josefíny Clary-Aldringen, později provdané Clam-Gallasové, a Ludwiga van Beethovena.  Prohlídka  je pojata jako procházka historií hradu proti proudu času.

Vstupní hala

Kaple sv. Barbory na grabštejně
Sál s krbempokoj Josefíny Clam-GallasSalón s panó
pokoj Jiřího Mehla ze Střelic

 

 

 

 

 

 

 

Hrad byl po druhé světové válce zbaven mobiliáře a dlouhé desítky let byl nepřístupný. Teprve po listopadové změně 1989 se započalo s dlouhou a nákladnou rekonstrukcí a postupně se na hrad podařilo navrátit spousta původního mobiliáře. Nová instalace která vzniká nyní, po dokončení oprav, by tak měla představit, jak se na hradě v různých obdobích minulosti žilo a k čemu v různých dobách v minulosti sloužil.

 

 

Vstupní hala- sál je vestavěn do původního hradního paláce ze 13. století. Stavební detaily z této doby jsou ukryty ve zdech. Pouze jejich síla a půdorys napovídá stáří těchto prostor. Renesanční schodiště s toskánským sloupkem naopak ukazuje, že byly tyto prostory velkoryse přestavěny v 16. století.

 

Od roku 2012 je nově zpřístupněno několik místností zařízených do podoby kolem r. 1900 (lovecká chodba, lovecký salon, ložnice panského nadlesního, kuchyně atd.)

 

 

Sál s krbem. V renesanci vznikl v 1. patře panský byt. Pokoje na levé, východní straně patřily patrně paní a jsou opatřeny na tuto dobu unikátní obslužnou chodbičkou. Pokoje na pravé straně si podržely původní renesanční ráz a protože odtud byl zřejmě průchod  ke knihovně (poloha původní knihovny dodnes není jednoznačně rozhodnuta) a schodiště na věž s observatoří, soudíme že se jednalo o pokoje pána. Krb v místnosti je postaven podle návrhu slavného renesančního architekta Giulia Romana. Současná podoba místnosti pochází z doby konzervace těchto prostor prof. Václavem Girsou, který obdržel za rekonstrukci cenu Grand Prix. Girsa se musel vyrovnat se snížením podledu způsobeného požárem v roce 1843 a do místnosti navrhl druhotné použití demontovaného hodnotného renesančního stropu ze dvou  jiných zámků.   


 

Expozice v prvním patře hradu nejprve představí biedermeierovský pokoj hraběnky Josefíny Clam-Gallasové, přítelkyně Ludwiga van Beethovena, který jí dokonce připsal několik skladeb. Celý pokoj  připomíná zájem rodu Clam-Gallasů o hudbu.

 

Dále následuje společenský salón s panó. Kromě unikátních rokokových  maleb s podivuhodnou historií jsou zde představeni někteří plíslušníci rodu Clam-Gallas. Na  salon navazuje  chodba, kterou zdobí několik vedut.

 

 

Dále proti proudu času se pak návštěvníci Grabštejna dostanou do hodovní síně a do renesančního pokoje velmože Jiřího Mehla ze Střelic. Nová expozice je vybavena mobiliářem nejen ze sbírek Národního památkového ústavu, ale i Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Severočeského muzea v Liberci.

Těsně před otevřením je i několik pokojů v přízemí severního křídla. Přes původní hradní kuchyň, která je upravena do podoby, kterou mohla mít v meziválečném období a prostory které užíval nadlesní, se postupně dostaneme stále hlouběji do minulosti.

 
 
Kaple sv. Barbory na Grabštejně
 
 
Kaple je prvně připomínána již ve 14. století. Její současný vzhled pochází z 2. polovin
y 16. století, kdy byla zcela přebudována. Z původní kaple pochází pouze oltářní mensa a do nové kaple byla přenesena také původní gotická plastika sv. Barbory. Důvodem proč je kaple na Grabštejně zasvěcena ke cti sv. Barbory, patronky horníků, bylo zřejmě rozvinuté hornictví a těžba na Grabštejnsku.
 Kaple sv. Barbory je celá pokryta manýristickou nástěnnou malbou. Na klenbě a stěnách se odehrávají příběhy ze života Panny Marie a Ježíše Krista. Nejvíce jsou zde rozehrány pašije. Každý kousek volného místa mezi medailony vyplňuje ornamentální výzdoba. Nepřeberné množství květinových a ovocných motivů. Ze všech koutů na nás shlížejí malí andělíčkové a putti, fantaskní bytosti napůl andílek napůl rostlina, koně, jimž šlehají z nozder plameny či  různé druhy ptactva. Můžeme zde najít i malé  vozíčky tažené divokými husami, v nichž sedí baculatí andílci. Po stěnách i stropě se pnou malované rostlinné úponky, na nich dovádějí andělské bytosti.
 
 

 

Hradní sklepení nás zavede až do dob původního donínského hradu.  Spodní patro je vytesáno do skály, ve vrchních sklepních podlažích je k vidění řada stavebních prvků od 13. až do 18. století.  Nahlédnout můžeme také do únikové chodby, která mohla sloužit při beznadějné situaci během obléhání hradu.

 

 • Kromě hlavní prohlídkové trasy nabízí hrad také základní prohlídkovou trasu, která je zkrácenou variantou hlavní trasy. Tato trasa je vhodná zejména pro děti, neboť je časově méně náročná a celkově pojata tak, aby se líbila mladším návštěvníkům.

 

 • Samostatně mohou návštěvníci navštívit také věž 

 

 Výčet všech zpřístupněných prostor:

Sklepení

 • Vyšší podlaží nabízí dvě sklepní místnosti 
 • Dolní podlaží - 2 sklepní prostory vytesané ve skále
 • Pod dolním podlažím je vidět vchod do tajné chodby

Přízemí

 • Vstupní hala
 • Sál předků
 • Kaple sv. Barbory
 • lovecké pokoje a byt panského nadlesního z doby kol. r. 1900

1. patro

 • Sál s krbem
 • Ložnice Josefíny Clam-Gallas
 • Místnost s panó - Clam -Gallasovský salón
 • Spojovací chodba
 • Hodovní síň
 • Místnost Jiřího Mehla ze Střelic

 Věž s vyhlídkovou plošinou