Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Grabštejn na FB

Grabštejn na facebooku

 facebook.com/shgrabstejn

                                                                         

RCL

Toulavá kamera 
na Grabštejně

TK

Výlety s Dvojkou 
na Grabštejně

CRo Dvojka

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku
  • по-русски
  • En français
  • Italiano
  • Español

Obsah

Hradní park a lesopark

V letošním roce dochází k obnově hradního parku a lesoparku v okolí SH Grabštejn díky Operačnímu programu Životní prostředí. Projekt by měl být dokončen do konce roku 2015. Proto prosíme návštěvníky o opatrnost a trpělivost během celé sezóny, kdy bude docházet nejen ke kácení, ale i sázení a dalším úpravám. Moc děkujeme za pochopení.

 

Nejstarší jádro zámeckých zahrad, nacházející se uvnitř původní hradby, je dodnes patrné na západní straně hradu. Pravděpodobně geometricky členěná zahrada se však do dnešních dnů nedochovala.

Ještě na začátku 19. století byl vrch, na němž Grabštejn stojí, holý. Jen mezi rybníkem a Novým zámkem stál vinohrad, jehož jedna terasa je dodnes patrná v terénu.

Grabštejn - západní zahrada

Dnešní koncepce zahrad vznikla během 19. století. Kolem hradu byly na původních gotických a renesančních parkánech vysázeny lipové aleje a borovicové pásy. Ty měly souviset s gallasovskými lesy na svazích Ještědského hřebenu a Lužických hor.

O terasovitých zahradách, které se nacházely na jižním svahu, toho příliš nevíme. Původní barokní zahrady byly přeměňovány na užitkové.

Grabštejn - bylinná zahrada

Na východním svahu grabštejnské ostrožny lze vidět skupinu javorů, smrky, borovice lesní a vejmutovky a několik dubů a kaštanů. Podrost i spodní části stromů jsou pokryty koberci břečťanů. Jde o typickou ukázku romanticky tvořené zahrady, která měla dotvářet pocit starého romantického šlechtického sídla, jak mohlo být vnímáno od druhé poloviny 19. století.

 

Z původních architektonických prvků se toho do dnešních dnů příliš nedochovalo. Zůstalo tu jen několik jednoduchých kamenných kašen, z nichž největší je umístěna mezi hradem a Novým zámkem. Nejcennější stavbou je ale kaple 14 svatých pomocníků z konce 18. století, umístěná mezi Novým zámkem a bývalým panským velkostatkem. Dnes kolem ní vede silnice spojující Hrádek nad Nisou a Liberec.