Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Grabštejn na FB

Grabštejn na facebooku

 facebook.com/shgrabstejn

                                                                         

RCL

Toulavá kamera 
na Grabštejně

TK

Výlety s Dvojkou 
na Grabštejně

CRo Dvojka

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku
  • по-русски
  • En français
  • Italiano
  • Español

Obsah

Záchrana, rehabilitace a konzervace hradu Grabštejn
 
Všemi opuštěný objekt po druhé světové válce velmi rychle chátral. Zkázu navíc urychlovali příležitostní vandalové, hledači pokladů a zloději materiálu. Pokud nějaké záchranné práce probíhaly, nebylo to zásluhou kompetentních orgánů, ale vždy díky úsilí nejrůznějších nadšenců, fandů a přátel hradu. Větší záchranné kroky byly podniknuty až po roce 1989. Nejprve bylo provedeno statické zabezpečení nosných  konstrukcí, tedy krovů, stěn a stropů. Mezitím probíhaly nutné archeologické, restaurátorské a stavebně–historické průzkumy a byla zpracována památkově šetrná koncepce restaurování hradu.
 Trvalo však další řádku let, než byla tato koncepce naplněna a alespoň vlastní budova Starého zámku – hradu Grabštejna byla opravena a zrestaurována.
V naší zemi není mnoho případů, kdy by byla zachráněna a zcela opravena takto silně narušená památka. Snad právě proto, že z původního vybavení zbylo tak málo, se při restaurování věnovalo velké úsilí tomu, aby se všechny zdravé originální historické prvky této unikátní památky vrátily zpět na své místo.
Kromě velice citlivé rekonstrukce je na záchraně hradu unikátní také obdivuhodný podíl neziskového a nestátního sektoru. Je úžasné, že si hrad vzali lidé za své a nečekali až na stát a jeho orgány a složky.
 

  

 

  • Rekonstrukce interiérů hradu Grabštejna (Grand Prix OA 2003, čestné uznání v katergorii rekonstrukce)  ateliér Girsa AT
 

Grabštejn - sál s krbem